Website van de Amstelveense Schaatsvereniging de Poelster

Schaatsen

Algemeen

Extra

Jeugdschaatsen


Het jeugdschaatsen is een tak van de schaatssport waarbij de kinderen op speelse wijze de beginselen van het schaatsenrijden leren en vertrouwd worden gemaakt met de schaatssport. Het jeugdschaatsen is speciaal bedoeld voor kinderen op de basisschool van groep 3 t/m 8 (leeftijd 5 en 12 jaar).


Er zijn per week twee schaatsuren waarop jeugdschaatsles wordt gegeven, te weten vrijdagmiddag van 16.55 uur tot 17.55 uur en zaterdagochtend van 09.30 uur tot 10.30 uur. Spelenderwijs worden de kinderen de beginselen van het schaatsen bijgebracht. Hierbij wordt gewerkt met groepjes van ca. 10 kinderen, onder leiding van ervaren jeugdschaatsbegeleiders, waarbij er op wordt gelet dat het niveau niet te veel verschilt.


Medio januari wordt een aanvang gemaakt met het afrijden voor de schaatsdiploma's. Afhankelijk van de capaciteiten kan afgereden worden voor het "schaatsvaardigheidsdiploma" of de schaatsdiploma's A t/m F. Om voor een bepaald diploma in aanmerking te komen dient men te voldoen aan door de KNSB vastgestelde normen. De kinderen worden door middel van oefeningen en spelletjes voorbereid op het afrijden voor de schaatsvaardigheids-diploma’s.


Voor kinderen met diploma D of hoger is er tevens de mogelijkheid om een abonnement aan te vragen op bepaalde licentie uren (het wedstrijdschaatsen). De minimumleeftijd hiervoor is 8 jaar. Kinderen die de basisschool verlaten hebben kunnen niet meer deelnemen aan het jeugdschaatsen.


Er staan voor hen twee mogelijkheden open:

  1. Ongeacht het bereikte diploma kunnen kinderen na de basisschool deelnemen aan het recreatieschaatsen. Minimum leeftijd hiervoor is dus 12 jaar.
  2. Indien tenminste het D-diploma niveau is behaald kunnen de kinderen overgaan naar de wedstrijdgerichte trainingsuren; zij krijgen dan tevens een KNSB-licentie.


In twijfelgevallen is er trouwens altijd overleg mogelijk.


Voor meer informatie zie het kopje algemeen in het jeugdmenu en natuurlijk kun je altijd even contact opnemen met de jeugdschaatscommissie via jeugdschaatsen@poelster.nl of zie de contact pagina voor telefoonnummers.

Zie Lid worden! in het menu voor alle informatie daaromtrent.

TIP: Ook het KNSB gewest Noord-Holland Utrecht heeft een website: Baancommissie van Amsterdam.