Nieuwe Corona maatregelen

Deze week werden we overvallen door de invoering van nieuwe beperkingen; “overvallen”, omdat er opeens controles door verenigingen worden verwacht. Hieronder treffen jullie de nieuwsbrief hierover aan van de voorzitter van de BGA.
Gelukkig valt het mee voor de schaatsers op de Jaap Edenbaan. Het komt neer op beperking van toegang tot overdekte ruimten. Voor iedereen (behalve trainers, zie hieronder voor details) vanaf 18 jaar is een CoronaToegangsBewijs controle vereist op de beperkte momenten dat ruimten zijn geopend. Er zijn alleen ruimten geopend bij jeugdschaatsen en wedstrijden.
 
De volledige nieuwsbrief luidt:
Geachte besturen van de BGA-verenigingen,
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met het oplaaien van het corona-virus. Die maatregelen gaan zaterdag 6 november 2021 in.
Wat betekent dat voor de BGA-schaatsers op onze JaapEdenbaan?
Dat heeft de volgende konsekwenties:
– Tijdens de reguliere trainingsuren zijn de kleedkamers gesloten. Het aantrekken van de schaatsen moet rondom de baan en kan desgewenst overdekt in de tent naast de jurytoren. Advies is dan ook om thuis om te kleden.
– Voor train(st)ers en vrijwillig(st)ers op de BGA-uren is de herenkleedruimte beschikbaar onder het kantoor; een check van de corona-pas is hier niet nodig. Hetzelfde geldt voor de vrijwillig(st)ers, die een rol vervullen in de jurytoren. De dameskleedkamer is door de directie van de JaapEdenbaan exclusief aangewezen voor de medewerk(st)ers van de schaatsschool.
– Tijdens wedstrijden (langebaan en marathon) is het garderobegebouw (aquarium, red.) open, zodat de schaat(st)ers daar kunnen omkleden en tussen hun wedstrijden door binnen kunnen wachten. Van iedereen vanaf 18 jaar, die dat garderobegebouw binnen gaat moet vooraf haar/zijn corona-pas gecheckt worden. Dat moet gedaan worden door de train(st)er of begeleid(st)er van de vereniging van de betreffende schaat(st)ers.
– Tijdens de jeugdschaatsuren is het garderobegebouw eveneens open. De jeugdschaat(st)ers kunnen gewoon naar binnen. Voor begeleid(st)ers vanaf 18 jaar geldt dat hun corona-pas gecheckt moet worden door een train(st)er of begeleid(st)er van de vereniging.
 
Voorts geldt in deze nieuwe situatie dat het verstandig is om afstand te houden.
De regels voor de toegang van de horeca zijn ongewijzigd.
Verder is het goed om de website van de JaapEdenbaan bij te houden, in ieder geval op het onderwerp: corona!
In de situatie vanaf zaterdag is er nadrukkelijk een rol weggelegd voor uw vereniging waar het betreft het checken van de corona-pas. Als dat u niet lukt kunnen uw schaat(st)ers en hun begeleid(st)ers vanaf 18 jaar niet in het garderobegebouw.
Tot zover de effecten van de nieuwe corona-maatregelen op de JaapEdenbaan. Gelukkig verandert er op basis van de nieuwe maatregelen aan de situatie op het ijs niets.