We kunnen blijven schaatsen…

Laten we het nieuws in deze sombere lockdowntijden positief duiden: de Jaap Edenbaan gaat niet dicht en er kan nog geschaatst worden.  

Na de eerste persconferentie dinsdag 14 november jl. was duidelijk dat de maatregelen niet opgeheven zouden worden, maar zelfs verlengd tot en met vrijdag 14 januari. Dat betekent voor alle trainingsgroepen in de avonduren (na 17.00 uur) dat die ook komende maand niet door gaan. Met de verlenging van deze avondlockdown is ook het aanbod van de Jaap Edenbaan verlengd. Het is wederom mogelijk een drierittenkaart aan te schaffen voor de helft van de prijs om overdag te schaatsen.

Wanneer kan dat dan? Helaas pas weer vanaf maandag 10 januari. Weliswaar is de baan open, maar je moet vooraf reserveren en alle dagen zijn de komende twee en halve week volgeboekt. Zie het reserveringsschema.

Het jeugdschaatsuur op zaterdagochtend buiten gaat gewoon door. De hal is helaas gesloten, maar gelukkig schaatsen er geen kinderen van de Poelster in de hal! Doordat eerste kerstdag op zaterdag 25 december valt en ook nieuwjaarsdag op zaterdag valt, komen de lessen dan te vervallen. De eerste keer is dus weer zaterdag 8 januari. Goed nieuws ook voor de jeugdschaatsers van de vrijdagmiddag. Zij kunnen op zondag 2 januari en zondag 9 januari van 16.00 tot circa 16.50 uur komen schaatsen!

Officiële wedstrijden zijn voorlopig niet toegestaan; uitsluitend trainingswedstrijden voor schaatsers t/m 17 jaar zijn toegestaan op de buitenbaan. Schaatsers vanaf 18 jaar mogen met maximaal 2 personen samen sporten op een afstand van 1,5 meter exclusief trainer/instructeur. In treintjes rijden is dus uit den boze. Verenigingen mogen wel op de publieksuren training geven, maar dus met niet meer dan 2 personen tegelijk.

Bestaande corona maatregelen op het terrein blijven van kracht. In de komende periode wordt iedereen met klem verzocht om de onderlinge 1,5 meter afstand naast het ijs te respecteren. Dit is cruciaal om te mogen blijven schaatsen. Het helpt als iedereen elkaar er op aan spreekt. Ook ouders en begeleiders worden geacht onderling 1,5 meter afstand te houden.

Voor de doordeweekse ochtendblokken om 07.30 uur geldt dat alleen gebruikt gemaakt kan worden van het opstappunt en de bankjes aan de zijde van de jurytoren.

De horeca is voorlopig gesloten.

Tot slot ook nog goed nieuws. De gemeente Amsterdam gaat 50 miljoen gaat investeren in de vernieuwing en uitbreiding van het Jaap Edencomplex. De huidige ijshal gaat weg en er komen twee ijshallen voor terug: een voor ijshockey en een voor shorttrack en kunstrijden. De buitenbaan wordt ook vernieuwd, evenals de ondersteunende accomodaties. En dat allemaal op een duurzaam en eigentijds niveau. In 2023 moeten de werkzaamheden beginnen en in 2025 moet alles zijn afgerond.