Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit heeft enkele gevolgen voor hoe de Poelster omgaat met de persoonsgegevens van haar leden. Hierom hebben wij een privacyverklaring opgesteld, deze is te lezen via deze link.

In het kort: met ingang van 25 mei 2018 hebben wij expliciete toestemming nodig van (al) onze leden voor de volgende zaken:

  • De registratie van persoonsgegevens benodigd voor het lidmaatschap van de Poelster en het delen hiervan met derden te behoeve van de abonnementsaanvraag.
  • Het gebruik van beeldmateriaal (foto’s/ filmpjes) van onze leden ter publicatie op de website en/of onze facebook pagina.
  • Het inschrijven voor en het door onze leden ontvangen van onze nieuwsflits.

Op het abonnementsopgaveformulier zullen wij om uw expliciete toestemming vragen voor deze drie zaken. Let wel dat toestemming om uw persoonsgegevens te registreren en te delen met derden noodzakelijk is om lid te worden van de Poelster en een abonnement aan te vragen.

Voor vragen kunt u zich richten aan het bestuur via bestuur@poelster.nl