Commissies

De Poelster heeft een aantal commissies die allemaal onder het Algemeen bestuur vallen.

Technische en Jeugdcommissie

VoorzitterEls Velthuijsen
Petra Simons
Leden(Vacature)
Bob Schrage
Sandra van Bijlert
Marlies van Tooren
Ada Zwaal
JeugdPetra Simonsjeugdschaatsen@poelster.nl
+31 6 48514551
TechnischEls Velthuijsentcommissie@poelster.nl+31 20 6939578

Clubhuiscommissie

VoorzitterBob Schrageclubhuis@poelster.nl
Exploitatie Ada Zwaal
Nico Dik
 
Onderhoud en Technische zakenRené van Zessen
Aije Simons
Taco Schrage
 

Bosloopcommissie

LedenIrene Dwars
Joost Erkens
Peter Huizenga
Frank Praamsma
Bob Schrage
bosloop@poelster.nl

Landijsbaan en Natuurijscommissie

VoorzitterBob Schrage
LedenJan Bolt
Jan Hogenhout
Peter de Kuiper
Ton Post

Websitecommissie

VoorzitterChris van Bijlertwebmaster@poelster.nl
LedenMarlies van Tooren
Wiebe Stassen
Laurella Asselman
 

Kledingcommissie

LedenEric-Jan Wiebenga
Paco Palman
Rene van Zessen
kleding@poelster.nl+31 6 20883371

Lief & Leed

VolwassenenJan Hogenhoutjan.hogenhout@ziggo.nl+31 20 6451506
Jeugd Ada Zwaal abonnementen@poelster.nl +31 20 6471770