Bestuur

Het bestuur van De Poelster wordt gevormd door:

VoorzitterDavid Koekoekvoorzitter@poelster.nl
SecretarisJan Boltpoelsec@poelster.nl
PenningmeesterChris van Bijlert
+31204414542
pmeester@poelster.nl
Technische Commissie en JeugdcommissieEls Velthuijsen
Petra Simons (jeugd)
tcommissie@poelster.nl
jeugdschaatsen@poelster.nl
Algemeen lid / bijzondere projectenCees Jellemabestuur@poelster.nl