Jaarvergadering maandag 24 juni a.s.

Het bestuur van ASV De Poelster nodigt alle leden van harte uit voor de jaarvergadering die a.s. maandag 24 juni vanaf 20.00 uur plaatsvindt in het clubhuis.

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering dd. 25-06-2018.
 4. Jaarverslagen (Algemeen en Jeugd/Technische Commissie).
 5. Jaarrekening 2018/2019.
 6. Verslag Kascommissie.
 7. Samenstelling bestuur en commissies.
 8. Vaststelling Contributies 2019/2020.
 9. Jaarplannen 2019/2020.
 10. Stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen Noordelijke Poeloever.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Wij hopen op een grote opkomst van onze leden op maandag de 24e.

Namens het bestuur,
Jan Bolt, secretaris

Het verslag van de jaarvergadering dd. 25-06-2018 en de jaarrekening 2018/2019 worden uitgedeeld tijdens de vergadering. Belangstellende leden kunnen deze ook opvragen via poelsec@poelster.nl . Ze worden dan via email toegezonden.