Jaarvergadering maandag 29 juni a.s.

Op maandag 29 juni vindt de vergadering plaats in clubhuis Poelzicht. Aanvang 20.00 uur stipt.

Op 10 juni zonden we jullie de uitnodiging voor onze jaarvergadering met het verzoek om je vooraf aan te melden i.v.m. de Corona richtlijnen.
Het maximum van 30 deelnemers is nog niet overschreden, dus pak deze kans en meld je aan: uiterlijk 28 juni via email poelsec@poelster.nl.
Hieronder hebben we nogmaals de agenda geplaatst en als extraatje geven we nu ook de links naar het verslag van vorig jaar en het jaarverslag:

Jaarverslag

Verslag jaarvergadering 2019

AGENDA:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Goedkeuringverslag vorige jaarvergadering dd. 24-06-2019.
4. Jaarverslag 2019/2020 (Algemeen en Jeugd-/Technische Commissie).
5. Jaarrekening 2019/2020.
6. Verslag Kascommissie en décharge Bestuur.
7. Bestuursverkiezing. Chris van Bijlert (penningmeester) en Els van Velthuijsen (technische zaken) zijn volgens rooster aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
8. Samenstelling commissies.
9. Vaststelling contributies en begroting 2020/2021.
10. Stand van zaken Noordelijke Poeloever en toekomst clubhuis.
11. Plannen 2020/2021.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Wij hopen op jullie aanwezigheid op maandag de 29e.

NB: De jaarrekening en begroting kunnen via poelsec@poelster.nl door leden worden opgevraagd en worden ook tijdens de vergadering uitgedeeld.