Symbolisch einde Bosloop eindigt in Poelsterdag op 15 september

Omdat tweede paasdag nu eenmaal de dag van de Poelster Bosloop is, verzamelde op maandag 1 april een aantal Poelsterren zich rond de klok van 10.00 uur in het clubhuis. Niet om de Bosloop van start te laten gaan, maar om af te kicken. Hoewel er wel in de lokale pers was verschenen dat dit jaar de 54e Bosloop georganiseerd zou worden, meldde zich (gelukkig) geen loper. Dit gerucht was bij tijds weer de kop ingedrukt of de potentiële lopers hadden zelf bedacht dat het een 1 aprilgrap was geweest.

Nel Bolt had gezorgd voor een prachtige taart, die door Bob Schrage werd aangesneden, waarmee de Poelster Bosloop symbolisch ten grave werd gedragen. De taart werd genuttigd in een gedragen stilte. Die stilte werd echter al snel doorbroken door een discussie over de toekomst van de Poelster, de waarde van een vereniging en voorstellen om het verenigingsleven goed op peil te houden.

Het meest concrete voorstel werd door alle aanwezigen omarmd: om te vieren dat de Poelster dit jaar op 30 april 60 jaar geleden is opgericht, wordt op zondag 15 september een Poelsterdag georganiseerd. Ter plekke werd een feestcommissie geformeerd, die beloofde voortvarend aan de slag te gaan.

Houd allemaal zondag 15 september vrij! Nadere berichten volgen!