DE POELSTER IN DE TOEKOMST

Tradities moet je koesteren, zeker in deze tijd waarin bijna alles snel verandert. Het bestuur nodigt Poelsterren en aanhang dan ook weer graag uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst, deze keer op

VRIJDAG 3 januari 2020 VANAF 20:00 UUR in het Clubhuis.

Oliebollen, glühwein en natuurlijk ook een frisje staan op je te wachten. We kijken kort terug op 2019 en vooral vooruit naar het nieuwe jaar.

Ja, veranderingen! Ook de Poelster moet veranderen om een levensvatbare vereniging te blijven. We praten jullie op 3 januari bij over allerlei zaken die in beweging zijn. Serieuze zaken dus, maar voorop staat de gezelligheid van een winteravond waarop wij proosten op een mooi en sportief 2020.

Wij rekenen op jullie komst!!
Wim, Els, Petra, Chris en Jan.

PS: Enkele data om in de gaten te houden (daarover volgt later meer informatie):
Zaterdag 18 januari Landelijke marathon op de Jaap Edenbaan
Vrijdag 7 februari: Clubavond in Poelzicht; thema: Achter de schermen van een groot schaatstoernooi.