Corona-update 16/10: ijsbaan blijft open

Na aanleiding van de verscherpte maatregelen die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd heeft de directie van de Jaap Edenbaan overleg gepleegd met de veiligheidsregio en besloten dat de ijsbaan geopend kan blijven. Dit is goed nieuws, maar, er is een maar:

Wij hebben het volgende bericht ontvangen met het verzoek dit met alle leden te delen, en met het dringende verzoek dat iedereen zich aan deze regels houdt.

“Er is contact geweest met de veiligheidsregio en op basis daarvan kunnen we het volgende aangeven:

 1. Alle verenigingsleden kunnen op hun eigen uur blijven schaatsen
 2. Wel gelden de volgende algemene maatregelen in aanvulling op de reeds bestaande:
  • Zowel naast als op het ijs is 1,5 meter afstand verplicht
  • Treintje rijden is verboden
 3. Wat betreft het geven van training aan leden in de leeftijd van 18+ geldt:
  • Trainers mogen hun eigen groep training blijven geven
  • Op centrale momenten moet iedereen op 1,5 meter van elkaar staan
  • Bij de uitvoering van de oefeningen gelden de volgende regels:
  i. Maximaal in groepen van 4 personen
  ii. Ook dan houdt iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar
  iii. Tijdens een uur mogen leden niet wisselen van groepje.

We zijn zeer verheugd dat er geschaatst mag blijven worden van de veiligheidsregio. Dit betekent echter wel met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor allen.

Gisteravond was de eerste drukke avond volgens de nieuwe richtlijnen. We constateren dat het merendeel zich zeker aan de regels houdt. Er zijn echter ook schaatsgroepen dit dat nog niet doen. Het is echt heel belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. De regels gelden voor iedereen. Alleen dan kunnen we blijven schaatsen!

Ons verzoek: Maak de geldende regels goed kenbaar en wijs alle schaatsers op hun verantwoordelijkheid. Tevens de taak aan trainers om toe te zien dat alle leden zich aan de regels houden. Blijf elkaar aanspreken als men zich niet aan de regels houdt.

Indien we er ons niet allemaal aan houden is er maar één optie: niet meer schaatsen.”

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, we rekenen op jullie medewerking want we moeten het samen doen.