Natuurijs februari 2021

Nu Nederland weer in de greep raakt van vrieskou, komt de vraag op of er geschaatst zal kunnen worden op de Poel en op de Natuurijsbaan van Amstelveen.

Helaas heeft de Amstelveense Schaatsvereniging De Poelster moeten besluiten om de komende tijd geen activiteiten te ontplooien bij de Amstelveense Natuurijsbaan en de Amstelveense Poel.
Dit is in overleg met de afdeling Veiligheid en Handhaving van de Gemeente Amstelveen besloten.
De Corona lock-down is verlengd tot begin maart, we hebben nog steeds te maken met een verhoogd risico.
Als het sterk ijs wordt, dan zullen er grote hoeveelheden mensen naar de Poel komen (kijk maar naar de sneeuwgebieden in Limburg afgelopen weken). De corona maatregelen zullen dan niet gehandhaafd kunnen worden, zeker niet op de landijsbaan.
Er gaan mogelijk wel ijsbanen op andere plaatsen in Nederland open, maar dat zijn afsluitbare banen waarbij het maximale aantal schaatsers beperkt kan worden. De natuurijsbaan in Amstelveen kan niet afgesloten worden, waardoor verwacht wordt dat het snel te druk gaat worden.
Dit wordt ook door de Gemeente Amstelveen onderschreven. De Gemeente ziet de landijsbaan met Koek-en-Zopie als evenement en geeft aan vanwege COVID geen vergunning te verstrekken, zelfs niet om de ijsbaan onder water te zetten.

De weersvoorspellingen op dit moment, geven, naast lage temperaturen, ook aan dat er grote hoeveelheden sneeuw gaan vallen en dat er harde wind zal zijn. Dit is niet bevorderlijk voor de aangroei van het ijs en de verwachting is dat dat er op de Poel windwakken en dunne plekken onder de sneeuw zullen ontstaan. Zonder toezicht is schaatsen op natuurijs dan extra gevaarlijk.

A.S.V. De Poelster betreurt het dat zij deze maatregelen moest nemen, maar veiligheid en gezondheid gaan boven alles.

Namens A.S.V. De Poelster
Wim van der Klauw
Voorzitter