Stukken voor jaarvergadering beschikbaar

Zoals aangekondigd worden het jaarverslag en het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar gepubliceerd op de Poelsite.
Bij deze:
Verslag jaarvergadering 29062020: Verslag_Jaarvergadering
Jaarverslag 2020-2021:  Jaarverslag