Landijsbaan N. Poeloever: Pauze? We hopen op nog een vorstperiode

Statusmelding 12 januari 2024: De vorstperiode was kort, maar toch hebben we twee dagen mooi ijs gehad. De winter is nog niet voorbij, dus wie weet.

Statusmelding 11 januari 2024: De vorst in de afgelopen nacht heeft het ijs goed gedaan. De ijsbaan is nu prima in orde, maar aan de oostzijde, in het midden, wel een klein wak. De diepte is daar slechts 10 cm, dus gevaarlijk is het niet. Geniet vandaag nog van het mooie ijs; voorlopig de laatste dag!

Statusmelding 10 januari 2024: Het heeft afgelopen nacht flink gevroren en daardoor aan de randen behoorlijk sterk ijs. Dat is al ontdekt, en de baan is beschaatst. Dat wil niet zeggen dat het ijs op de hele baan betrouwbaar is, met name in het midden nog te dun voor meerdere schaatsers bij elkaar. Komende nacht verwachten we dat de ijsbaan voldoende aangroei gaat krijgen. Waarschuwing: Het kan dus beperkt, de ijsbaan beschouwen we als een ondergelopen landje, en we zullen geen onderhoud en toezicht uitvoeren. Gebruik is geheel voor eigen risico!

Statusmelding 9 januari 2024: Er is afgelopen nacht een gesloten ijslaag ontstaan. Nog wel heel dun, lang niet dik genoeg om op te kunnen staan. De ijsaangroei is toch netjes, ook gezien het voor de tijd van het jaar, warme water. Het beeld is alvast mooi, nu hopen dat de vorst lang genoeg voortduurt en dat er geen ijsvandalisme gaat plaats vinden.

Statusmelding 8 januari 2024: We hebben de pomp weer aangezet, en in de landijsbaan is inmiddels een waterplas gevormd !!

Recentelijk zijn er publicaties over de slechte conditie van de landijsbaan Noordelijke Poeloever in de media verschenen; de landijsbaan heeft te kampen met lekkages. Gezien deze lekkages had De Poelster in december 2023 besloten om de waterinlaat te stoppen aangezien het zinloos is om water te blijven oppompen met de sluizen open.

Nu er zich een vorstperiode heeft aangediend, is er nagedacht hoe we toch nog een beperkte schaatsvoorziening kunnen realiseren. Er zal dan geen sprake zijn van een volwaardige landijsbaan, maar denk hierbij aan het begrip van een ondergelopen weilandje.

Door een laag waterpeil in te stellen denken we dat dit mogelijk is; de waterdruk is dan minder en de lekkage blijft daardoor enigszins beperkt.

Nu hopen op voldoende vorst zodat vooral de kinderen van Amstelveen toch nog een paar veilige schaatsdagen kunnen beleven.