Nieuwjaarsspeech van onze voorzitter MET oproep

Op vrijdag 5 januari 2024 vierden we vrolijk het nieuwe jaar in Poelzicht met een toast en een petje-af-petje-op quiz. Tussendoor greep onze voorzitter David zijn kans om alle Poelsterren toe te spreken. Hieronder is zijn speech na te lezen. Niet alleen het Poelsterjaar komt aan de orde, maar ook een oproep om binnenkort vrijkomende vrijwilligers functies in te vullen.

Beste Poelsterren,

Komende week kan het vriezen, het kan dooien.  Een thema wat we door kunnen trekken. We sluiten een mooi jaar af met beter ijs op de Jaap Eden, veel nieuwe ijsmeesters en een stabiel aantal leden. Voor 2024 zijn er veel uitdagingen voor de Poelster. Anders gezegd:  “Het kan vriezen, het kan dooien”. Maar ik ben er van overtuigd dat we er een mooi jaar van kunnen maken.

In 2023 is de Jaap Eden baan compleet vernieuwd zodat er consistenter, beter en energie zuiniger ijs ligt. Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam nog steeds niet een oplossing voor het parkeren. Amsterdam heeft vooral veel maatregelen getroffen die het lastiger maken om de schaatsbaan te bereiken met de auto. De gemeente heeft beloofd met een oplossing te komen in 2024.

“Het kan vriezen, het kan dooien”

In 2023 hebben we veel nieuwe vrijwilligers opgeleid als ijsmeester, maar ook een persbericht laten uitgaan over de natuurijsbaan die lek is.  Samen met de gemeente Amstelveen kijken we naar een oplossing, maar de gemeente is als eigenaar van de landijsbaan aan zet. We zien mooie kansen om als Poelster ervoor te zorgen dat de Poeloever ook in de winter een mooie functie heeft en gaan ons daar sterk voor maken.

“Het kan vriezen, het kan dooien”

We hebben een speciale commissie die in 2023 veel werk heeft verricht om Poelzicht goed op het vizier te krijgen bij de gemeente. We willen graag meewerken aan de ontwikkeling van de Noordelijke  Poeloever en daar een plek krijgen, nu en in de toekomst. Er is nog steeds veel onduidelijk. De komende tijd moet duidelijk worden wat de gemeente wil en hoe wij daar een rol in kunnen spelen.

Of het gaat vriezen of dooien hangt van een heleboel af maar jij kan daar een groot aandeel in hebben. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we de uitdagingen goed aanpakken. De Poelster is meer dan 40 actieve vrijwilligers rijk en dat willen we verder uitbouwen.

In het bestuur hebben we de komende tijd 3 vacaturen. Kees heeft deze periode afscheid genomen. Na dit seizoen neemt Jan afscheid van het bestuur en na volgend seizoen neemt ook Petra afscheid. Allemaal door en door Poelsterren die zich enorm hebben ingezet en altijd verbonden zullen zijn met de Poelster. We zoeken nieuwe talenten die zich sterk willen maken voor de Poelster. Naast het bestuur hebben we verschillende belangrijke commissies en natuurlijk onze trainers die cruciaal zijn. Ook in die laatste groep zoeken we leden die willen helpen door trainer te worden. We bieden daarbij trainerscursussen aan om je te ondersteunen

Mijn wens is dat het gaat vriezen. Niet alleen qua temperatuur maar ook wat betreft onze successen. Jij kunt als trainer het verschil maken door leden en potentiële leden op het ijs te begeleiden.
Jij kunt als bestuurder of commissie lid  o.a. ervoor zorgen dat we in de toekomst nog meer leden krijgen en een vaste plek krijgen in de nieuwe opzet van de Noordelijke Poeloever. Spreek vooral één van de bestuursleden aan als je interesse hebt om
je in te zetten.

Ongeacht het weer, ongeacht wat de gemeente doet; wij gaan het laten vriezen.

Op een vrieskoud en succesvol 2024!