Zomertrainingen 2020

Het zal niemand zijn ontgaan dat de overheid een verruiming van de Corona-maatregelen heeft afgekondigd. Dit maakt het mogelijk dat De Poelster een deel van de zomertrainingen kan gaan opstarten.

In vogelvlucht is, m.i.v. 29 april, het volgende van toepassing:
• De binnensportaccommodaties in Amstelveen blijven vooralsnog tot 21 mei gesloten; hier valt ook Poelzicht onder.
• Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel (geen officiële wedstrijden).
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
• Personen van 19 jaar en ouder mogen NIET buiten sporten met elkaar ook niet onder begeleiding.
• Ouders kunnen kinderen brengen en halen maar mogen zich niet op bij of langs de buitensportlocatie bevinden.
• Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun buitensportactiviteiten en handhaving van de regels.
• De hygiënerichtlijnen (goed handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, geen handen schudden en papieren zakdoekjes gebruiken) moeten uiteraard in acht genomen worden.
• Thuisblijven bij klachten, koorts, hoesten en verkoudheid. Iemand anders in het gezin met klachten, dan blijft het hele gezin thuis.
Met in acht name van bovenstaande, gaan we met de volgende zomertrainingen van start (mits er voldoende deelnemers zijn) voor de jeugd t/m 18 jaar:

Skeelertrainingen op de baan in Baambrugge: I.s.m. ijsclub Baambrugge. Eén van de trainers is Zeno de Ponti. Sandra van Bijlert heeft al potentiële liefhebbers benaderd; heb je ook interesse, meld dit aan Sandra (tel. 0620883371; e-mail saburgerhout@gmail.com.

Bostrainingen: Ook hiervoor is Sandra al in de weer en heeft zij samen met Petra een peiling naar belangstelling gehouden. Heb je interesse, meld dit aan Sandra of Petra (tel. 0648514551; e-mail petra.simons78@gmail.com).

Fietstrainingen en andere seniorentrainingen: Tot ons normale programma horen ook de fietstrainingen. Deze zijn binnen de huidige richtlijnen natuurlijk nog niet mogelijk.
Nieuw is dat Ton Post en Remco Siderius een opzet hebben gemaakt voor een seizoen opstart training, medio augustus/september, bestemd voor de niet-jeugd leden. We hopen dat tegen die tijd weer wat meer mogelijk is.

Bij het geven van de trainingen volgen de trainers de instructies van de KNSB; in het kort: (de uitgebreide instructie is te lezen op: Protocol Verantwoord Sporten )
• De trainingslocaties worden zodanig ingericht dat aan het 1,5m protocol kan worden voldaan
• Alle eventueel in de buitenruimte te gebruiken (speel)toestellen worden vooraf en gedurende de trainingen gedesinfecteerd door de trainers.
• De buitensporttrainingen worden gegeven door twee trainers. Eén om de training te geven en eén om toezicht te houden op naleving van alle maatregelen door zowel de trainingsgroep als hun ouders.
• De trainers zijn te allen tijde bevoegd om een buitentraining vroegtijdig te beëindigen of de buitentraining volledig te staken wanneer zij vinden dat trainingsgroep of hun ouders zich onvoldoende aan de maatregelen houden om veilig en plezierig buiten te kunnen trainen.
• Bij de buitensporttraining is er geen gelegenheid tot omkleden, douchen en/of toilet.
• Zelf drinken meenemen in een strikt persoonlijk te gebruiken bidon.