Wijziging betaling contributie en abonnementsgeld

Beste Poelsterren,

Zoals op de jaarvergadering in 2021 besloten gaat de Poelster vanaf aankomend seizoen de wijze van betaling van de contributie en het abonnementsgeld wijzigen.

Na enkel decennia waarbij de door de penningmeester verstuurde facturen handmatig door de leden overgemaakt moest worden, stappen we met ingang van het komende seizoen over op betaling via automatische incasso.

Op het inschrijfformulier op de website wordt gevraagd om een IBAN rekeningnummer en om toestemming voor een eenmalige SEPA machtiging. Deze incasso zal in de derde week van september plaatsvinden, de exacte datum alsmede de incassant-ID zal worden vermeld op de factuur die begin september door de penningmeester wordt verstuurd.

Om deze reden is het van belang dat iedereen die aankomend seizoen wil gaan schaatsen zich vóór 31 augustus inschrijft via de website om het process soepel te laten verlopen. Voor de late aanmelders (ná 31 augustus) zal de incasso in de vierde week van oktober plaatsvinden, mits aangemeld vóór 8 oktober. De exacte datum alsmede de incassant-ID zal worden vermeld op de factuur die in de tweede week van oktober wordt verstuurd. De erg late aanmelders (ná 8 oktober) krijgen nader bericht.

Voor vragen, neem contact op met de penningmeester via pmeester@poelster.nl.

Met vriendelijke groeten,
Chris van Bijlert
Penningmeester ASV de Poelster