Jaarvergadering: 26 juni 20:00

Poelster jaarvergadering 2023

Het verenigingsjaar is afgesloten, op 26 juni houden wij onze jaarvergadering in het clubhuis, deur open 19:30, aanvang 20:00. De agenda is via deze link te downloaden.

Wim van de Klauw (voorzitter) treedt tussentijds af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt in deze vacature kandidaat David Koekoek, lees hier de introductie geschreven door David.


Het verslag van de jaarvergadering dd. 27-06-2022 en het jaarverslag 2022-2023 zijn beschikbaar via bovenstaande links.


De jaarrekening en begroting kunnen via pmeester@poelster.nl door leden worden opgevraagd, en worden ook tijdens de vergadering uitgedeeld.

Namens het bestuur,
Jan Bolt, secretaris; poelsec@poelster.nl